A LA SOMBRA DE LAS PALMERAS....

El Buen Oasis existe sólo ahora

Mañana las dunas serán otras, igual que otras serán las olas que ya no cogeremos.

El buen oasis es un estado para desconectar del tiempo y del espacio.

El buen oasis es ese estado en el que tienes ganas de reír , saltar , gritar, llorar...
ese estado en el que de repente eres consciente,

Eres AMOR , eres sólo energía
y
fluyes elegante!
A chispa!

Motivado por algunha que outra pregunta asociada á miña poetica, respondo:

Sinceiramente, descoñezo as fontes orixinarias da miña escrita.
Os poemas saen, as palabras flúen , logo serán retomadas, reeditadas, revisadas pero nacen nun momento concreto representando nese instante, o presente do meu universo.

De continuo temos a necesidade/obriga de tomar decisións, pero esa obriga ven acompañada dun dos mellores agasallos: a intuición.
É como unha flechiña que te indica por onde ou por onde non ir.
É unha luceciña que nos indica onde poñer o seguinte pé..
É unha chispa!!

Cada poema é un paso. É o camiñar, é a propia evolución.
En cada poema experimentome coa realidade material e inmaterial que me rodea nese momento concreto.
En cada poema retroalimentome a min mesmo nas súas/miñas propias verbas.

Verbas que saen e verbas que entran
Cada poema é un gran que alimenta

O poema educa, crea mundos e universos, alimenta á consciencia e a autoconciencia
Rompe imaxes e crea unións .
Define estructuras, deformaas, reestructuraas.

Cada poema é unha parte da nada que forma o todo das circunstacias.
As veces, o poema ( o seu entendimento) rematará nunha agradable sesta, outras nunha longa e lenta dixestión.

Cada poema é unha gotiña máis.
Cada poema é esa gota que enche o vaso, para poder seguir medrando